• <datalist id="usnfe27b" style="display:none !important"></datalist><noframes id="auzcqq1w" style="display:none !important"><noscrip id="j3183gvp" style="display:none !important"></noscrip>

  1. Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 14/04/2021 11:56

   <td id="m37blgsw" style="display:none !important"></td>

      1. <font id="btel1caa" style="display:none !important"></font><fieldset id="4wpkdb3p" style="display:none !important"><rt id="eyz08q01" style="display:none !important"></rt></fieldset><label id="q398eklg" style="display:none !important"><style id="kcigqm8h" style="display:none !important"></style><a id="zyato1m7" style="display:none !important"><output id="jxp7e7f6" style="display:none !important"></output></a></label><map id="51adyzj5" style="display:none !important"><strong id="2od04se3" style="display:none !important"></strong></map><sub id="6g2kqagu" style="display:none !important"><h2 id="8jozvhcs" style="display:none !important"></h2></sub><q id="46p6phx7" style="display:none !important"><dir id="hcc3odoq" style="display:none !important"></dir></q>

         1. <area id="ilfpe2bk" style="display:none !important"></area>

                  <h2 id="zindujz6" style="display:none !important"></h2>

                  1. <bdo id="g7dn9or3" style="display:none !important"></bdo>

                  2. <label id="diuukh3r" style="display:none !important"></label><select id="9jbbz4ub" style="display:none !important"><pre id="g50cdwev" style="display:none !important"></pre></select><span id="5hpkr5k6" style="display:none !important"><object id="iwa12tg5" style="display:none !important"></object></span>

                   <pre id="krr1268u" style="display:none !important"></pre>

                    Hiệu quả quản lý nhà nước về nợ công được nâng cao

                    20:47 | 18/02/2021

                     <object id="easuo1lo" style="display:none !important"></object>

                     <th id="bebk6gtu" style="display:none !important"></th>

                       Nhận định công tác quản lý nhà nước về nợ công đã được nâng cao về tính hiệu quả song Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tai cuộc họp của Thường trực Chính phủ chiều ngày 18/2/2021 thảo luận dự thảo Báo cáo Quốc hội về tình hình vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vay và trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 cho rằng, vẫn cần tăng cường trách nhiệm trong sử dụng vốn vay và bố trí nguồn trả nợ.

                       <fieldset id="cuykg4yg" style="display:none !important"></fieldset>

                            <nav id="k50zqu5r" style="display:none !important"></nav>

                           • <track id="j8ssiuh3" style="display:none !important"></track><ruby id="dr9t7z54" style="display:none !important"><optgroup id="u6vdimz4" style="display:none !important"></optgroup></ruby>

                             • <summary id="kt5xjavw" style="display:none !important"></summary><ol id="h2z20rp1" style="display:none !important"><strike id="qdf6lt51" style="display:none !important"></strike></ol>

                              Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá dự thảo Báo cáo Quốc hội về tình hình vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ Tài chính đã cùng các bộ, ngành liên quan chuẩn bị, nghiên cứu kỹ, xây dựng và hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

                              <abbr id="0g1dfhi3" style="display:none !important"></abbr><cite id="qughes4d" style="display:none !important"><abbr id="x0gv39aq" style="display:none !important"></abbr></cite><time id="xtak9621" style="display:none !important"><wbr id="l0y1y3a5" style="display:none !important"></wbr></time>

                              <bdi id="437xqsh8" style="display:none !important"></bdi><table id="jzjto0k3" style="display:none !important"><tt id="lk2t86f2" style="display:none !important"></tt></table>

                              “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, rà soát kỹ từng nội dung, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo”- Thủ tướng chỉ đạo.

                              1. Liên quan đến tình hình nợ công, Thủ tướng nêu rõ, trong dự thảo Báo cáo cần đánh giá đúng thực trạng, nêu bật xu hướng nợ công giảm so đầu nhiệm kỳ; trong đó tỷ lệ nợ công so với GDP giảm từ 63,7% năm 2016 xuống còn 55,3% GDP năm 2020, được kiểm soát chặt chẽ trong giới hạn an toàn theo quy định; hiệu quả quản lý và sử dụng nợ công tăng lên; đáp ứng kịp thời những nhu cầu cấp bách của nền kinh tế, đặc biệt là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng.

                                   1. Hiệu quả quản lý nhà nước về nợ công được nâng cao
                                    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo cuộc họp

                                    Đồng thời việc cơ cấu lại nợ công có những chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng vay trong nước, kéo dài thời gian vay và giảm chi phí vay vốn, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia.

                                     <small id="bav7z3ub" style="display:none !important"></small>

                                     <canvas id="teqxp1ek" style="display:none !important"></canvas>
                                     <td id="d76okj5x" style="display:none !important"></td>

                                     “Trong quản lý nợ công đã làm rõ trách nhiệm người quản lý và vấn đề đối ứng”- Thủ tướng nói.

                                       Liên quan đến việc xây dựng kế hoạch vay và trả nợ công giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần quan tâm hai điểm.

                                       1. <dialog id="st3fp2mm" style="display:none !important"></dialog>

                                       2. Một là, cần phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, trong đó nhu cầu vốn đầu tư phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới do tác động của đại dịch COVID-19 là rất lớn, đặc biệt là đầu tư cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng - một trong ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

                                         1. Hai là, cách tiếp cận chính sách tài khóa, nợ công phải theo hướng bảo đảm tính chủ động, tích cực, vừa thúc đẩy phát triển đất nước, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay vì đây là vấn đề rất cấp thiết. Cùng đó phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia.

                                            Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan cần tập trung nghiên cứu, có định hướng chính sách cụ thể, bảo đảm lợi ích tổng thể của nền kinh tế. Trong đó, vấn đề đặt ra là phải tính toán kỹ mức trần nợ công, bảo đảm phù hợp với tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và quản lý chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay và bố trí nguồn trả nợ.

                                             <u id="xvs9weqm" style="display:none !important"></u>

                                              1. Thủ tướng lưu ý cần tăng cường quản lý và nâng cao sử dụng hiệu quả nợ công, coi đây là yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Hoàn thiện khung khổ pháp lý bảo đảm việc trả nợ.

                                               <sup id="5ptaa5y1" style="display:none !important"></sup><h3 id="721oz7lo" style="display:none !important"><dir id="f0gk6q8p" style="display:none !important"></dir></h3><address id="eq1zdfgs" style="display:none !important"><form id="u5wo3yr8" style="display:none !important"></form></address><small id="u6yh345l" style="display:none !important"><h2 id="6jxmfogl" style="display:none !important"></h2><address id="mc2h15ut" style="display:none !important"><tbody id="5nya1ouh" style="display:none !important"></tbody></address><code id="0to463zj" style="display:none !important"><strike id="lrrv0shd" style="display:none !important"></strike></code></small>

                                               Cùng đó kiểm tra, giám sát bảo đảm khả năng trả nợ về tổng thể cũng như hiệu quả của từng dự án cụ thể, bảo đảm uy tín quốc gia; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình sử dụng vốn vay và bố trí nguồn trả nợ.

                                                <cite id="xqhi2vcc" style="display:none !important"></cite>

                                               • <object id="gi56qbes" style="display:none !important"></object>

                                                “Đặc biệt khi xây dựng kế hoạch cần đánh giá tác động, ảnh hưởng của các phương án, kịch bản vay và trả nợ cụ thể, đặc biệt là đối với hệ thống kết cấu hạ tầng trên các lĩnh vực và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội”- Thủ tướng lưu ý.

                                                <optgroup id="s54xquup" style="display:none !important"></optgroup>

                                                 1. <strike id="k1e09orr" style="display:none !important"></strike>

                                                  Quang Lộc

                                                  • <h6 id="ao1exadh" style="display:none !important"></h6><commend id="d2egr0lc" style="display:none !important"><object id="cvy79aij" style="display:none !important"></object></commend>

                                                    <table id="13acyhpc" style="display:none !important"></table><progress id="w56kvx91" style="display:none !important"><h1 id="e6npvdrp" style="display:none !important"></h1></progress><thead id="3eqa7ft7" style="display:none !important"><source id="r4w5axui" style="display:none !important"></source><area id="uyfrjz57" style="display:none !important"><source id="9okez1wu" style="display:none !important"></source></area></thead><tfoot id="1k214bqc" style="display:none !important"><dir id="3sahse67" style="display:none !important"></dir><acronym id="ic85i5cp" style="display:none !important"><strike id="7hpotyvs" style="display:none !important"></strike></acronym><h6 id="r1f70q8q" style="display:none !important"><li id="d5j105od" style="display:none !important"></li><b id="a96yrsxh" style="display:none !important"><embed id="x0pn941p" style="display:none !important"></embed></b></h6></tfoot><progress id="7w6e77jb" style="display:none !important"><form id="o2qoby2n" style="display:none !important"></form><img id="fodg8tb6" style="display:none !important"><summary id="so422vax" style="display:none !important"></summary></img><rt id="c2a2cthm" style="display:none !important"><em id="vr1kejbw" style="display:none !important"></em></rt><td id="collvu8s" style="display:none !important"><dt id="tm97w3aa" style="display:none !important"></dt><datalist id="3yyih2u8" style="display:none !important"><pre id="vr76ci1v" style="display:none !important"></pre></datalist><h2 id="83zhu7s4" style="display:none !important"><del id="c7irwtgs" style="display:none !important"></del></h2></td></progress>
                                                   1. <commend id="z5i5dxn6" style="display:none !important"></commend><table id="p490gh3e" style="display:none !important"><strong id="cbdho4s6" style="display:none !important"></strong></table><commend id="wo9wj3nm" style="display:none !important"><dd id="2aee0lwn" style="display:none !important"></dd><object id="wrv4yj24" style="display:none !important"><dl id="p083rgy1" style="display:none !important"></dl></object></commend>

                                                    1. <span id="a6t3k1kn" style="display:none !important"></span>

                                                     <u id="n3y7z24e" style="display:none !important"></u><figure id="7caww609" style="display:none !important"><sub id="jhtepej1" style="display:none !important"></sub></figure>

                                                     <h1 id="h6un8dnv" style="display:none !important"></h1>

                                                        1. <area id="zv5jjscp" style="display:none !important"></area><ruby id="pmpje6r7" style="display:none !important"><h5 id="0i09c2xm" style="display:none !important"></h5></ruby><label id="8f1dp5l9" style="display:none !important"><del id="20q6e3kv" style="display:none !important"></del></label><wbr id="gb9e3u5l" style="display:none !important"><pre id="n6ih2duy" style="display:none !important"></pre></wbr><noscrip id="w0tk5ga5" style="display:none !important"><datalist id="wr94jlex" style="display:none !important"></datalist></noscrip><rt id="gt50nqel" style="display:none !important"></rt>
                                                         <blockquote id="c6joa5dt" style="display:none !important"></blockquote>

                                                        2. <track id="y222xg6e" style="display:none !important"></track>

                                                          <fieldset id="wgp0mfqm" style="display:none !important"></fieldset>

                                                           <cite id="mzlweh8x" style="display:none !important"></cite><strike id="842csa9g" style="display:none !important"><address id="drzrqs7m" style="display:none !important"></address></strike><blockquote id="aolb2kjg" style="display:none !important"><img id="8m98kym9" style="display:none !important"></img><strike id="1qfp1d56" style="display:none !important"><var id="fs69hu1l" style="display:none !important"></var></strike></blockquote>

                                                                    • <strike id="ppaowv6a" style="display:none !important"></strike>

                                                                        1. <i id="7hapk5gy" style="display:none !important"></i><col id="169i8tkh" style="display:none !important"><rt id="ppnh4xkc" style="display:none !important"></rt></col><span id="fx97nraj" style="display:none !important"><td id="rkp8r112" style="display:none !important"></td></span><acronym id="8h5qwv4n" style="display:none !important"><b id="o55b3yb5" style="display:none !important"></b></acronym><thead id="pa92ki07" style="display:none !important"><abbr id="asp1nkuj" style="display:none !important"></abbr><h1 id="df4u3rc7" style="display:none !important"><rt id="n691yfii" style="display:none !important"></rt></h1><b id="jilwm7x2" style="display:none !important"><dir id="1uwjhumy" style="display:none !important"></dir></b><font id="ieb5lft7" style="display:none !important"><map id="gb8khxig" style="display:none !important"></map><kbd id="zfma90dt" style="display:none !important"><code id="4iar74bt" style="display:none !important"></code></kbd><output id="8npb316o" style="display:none !important"><font id="r721odh2" style="display:none !important"></font></output></font></thead><kbd id="lh619aqe" style="display:none !important"><fieldset id="c2ukji5m" style="display:none !important"></fieldset><tr id="wfno1j4v" style="display:none !important"><wbr id="0z0sw06l" style="display:none !important"></wbr></tr><thead id="q3smhe70" style="display:none !important"><rt id="pasmcrj6" style="display:none !important"></rt></thead><acronym id="fda6khrx" style="display:none !important"><form id="k7prybr5" style="display:none !important"></form></acronym><rt id="7zal4eh4" style="display:none !important"><blockquote id="6w9di88d" style="display:none !important"></blockquote></rt></kbd>

                                                                         <optgroup id="cia74f56" style="display:none !important"></optgroup><label id="kp0du1l9" style="display:none !important"><audio id="8qqt529o" style="display:none !important"></audio></label><del id="l071n9pe" style="display:none !important"><h5 id="f33izif6" style="display:none !important"></h5></del>

                                                                           <div id="6cn808ju" style="display:none !important"></div><th id="pqch6lhg" style="display:none !important"><u id="tlch0tax" style="display:none !important"></u></th><figcaption id="v2ov4s0f" style="display:none !important"><area id="setrd5ej" style="display:none !important"></area></figcaption><span id="6hrtqlvj" style="display:none !important"><thead id="hadnfc36" style="display:none !important"></thead><img id="1czh1q4i" style="display:none !important"><datalist id="nsttck3n" style="display:none !important"></datalist></img><select id="soqycm19" style="display:none !important"><dir id="qq3me03x" style="display:none !important"></dir></select></span><label id="9o3y3gmr" style="display:none !important"><map id="rd9quwwn" style="display:none !important"></map></label>

                                                                           <bdi id="bdqei6zm" style="display:none !important"></bdi>

                                                                                 <colgroup id="32nrv8c1" style="display:none !important"></colgroup>

                                                                                 • <th id="aftig011" style="display:none !important"></th><mark id="p6jz769g" style="display:none !important"><p id="a5ekwn5z" style="display:none !important"></p></mark><div id="amd8udip" style="display:none !important"><del id="0n4rr5e9" style="display:none !important"></del><bdi id="wgcgwqk0" style="display:none !important"><dd id="ijse93ba" style="display:none !important"></dd></bdi></div><output id="ab9j2qpm" style="display:none !important"><a id="2t01lq5v" style="display:none !important"></a><del id="cy6lwyj6" style="display:none !important"><h3 id="6yy7y0k3" style="display:none !important"></h3></del><noframes id="omdsto29" style="display:none !important"><var id="fch9ru6p" style="display:none !important"></var>

                                                                                 • <address id="tft2cgoi" style="display:none !important"></address>

                                                                                    • <ol id="1f458hev" style="display:none !important"></ol>

                                                                                      webmaps

                                                                                       Ty le bong daSoi kèo bóng đáTỷ lệ kèo trực tuyếnTỷ lệ kèo malaysia1 gom ty le keo malaysiaty le keotỷ lệ kèo sbobettỷ lệ kèo trực tiếptruc tiep bong da keo nha caity le keo bong da

                                                                                       ty le bong daSoi kèoty le keo nha caity le ca cuocTỷ lệ kèokeo nhà cáikeo nha caiti le keo nha caiTỷ lệ kèo