<var id="p06xx35v" style="display:none !important"></var>
Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 15/04/2021 03:56

 • <h1 id="04ft5n2n" style="display:none !important"></h1>

 • <em id="d0765ytl" style="display:none !important"></em> English Edition

       <bdi id="l2kn3tvw" style="display:none !important"></bdi>

           <big id="arsxu7td" style="display:none !important"></big><tr id="ta4ygn4x" style="display:none !important"><colgroup id="fr953j6e" style="display:none !important"></colgroup></tr>

           <b id="y285ugnq" style="display:none !important"></b>
            1. <select id="lf17vdh2" style="display:none !important"></select>

               <thead id="bk7ssyxa" style="display:none !important"></thead><li id="u7trw2yj" style="display:none !important"><ins id="k4jxkyow" style="display:none !important"></ins></li><figure id="dga1f0gq" style="display:none !important"><td id="oo2tnh00" style="display:none !important"></td><ol id="chtcfa3a" style="display:none !important"><param id="z6q2c0k8" style="display:none !important"></param></ol></figure>

                  <dfn id="x3f6n9t1" style="display:none !important"></dfn>
                 1. <form id="9t16fa4m" style="display:none !important"></form>
                 2. <h4 id="minl8b37" style="display:none !important"></h4>
                  • <var id="eqacc0ap" style="display:none !important"></var>
                   <meter id="vbg48gdp" style="display:none !important"></meter>

                      <label id="egcx0oi7" style="display:none !important"></label><cite id="hd2jx427" style="display:none !important"><div id="0mxut8qs" style="display:none !important"></div></cite><audio id="8iwynx7h" style="display:none !important"><col id="y7yu3hxu" style="display:none !important"></col></audio><table id="u11ogzw1" style="display:none !important"><dialog id="ti8gtwro" style="display:none !important"></dialog></table><kbd id="5rc41c0l" style="display:none !important"><dl id="gw81lxnv" style="display:none !important"></dl><source id="3rbthqvc" style="display:none !important"><dl id="h4yqdpjg" style="display:none !important"></dl></source><object id="43aqeroy" style="display:none !important"><noframes id="o4k2k1uu" style="display:none !important">

                         • <param id="2tycxbg9" style="display:none !important"></param>

                         • PC Bắc Kạn: Nhiều giải pháp giảm tổn thất điện năng

                          08:00 | 03/03/2021

                          <acronym id="yn8hhtmr" style="display:none !important"></acronym><h3 id="s7meb54h" style="display:none !important"><th id="atela4d4" style="display:none !important"></th></h3><rt id="9njmrljy" style="display:none !important"><thead id="wj96dd9e" style="display:none !important"></thead></rt><tt id="1vo2bll5" style="display:none !important"><mark id="76n7th8u" style="display:none !important"></mark><area id="sqj9bnch" style="display:none !important"><details id="yvp44u9u" style="display:none !important"></details></area><th id="6oevakj2" style="display:none !important"><u id="emq2kkgw" style="display:none !important"></u><big id="9bbnr5sl" style="display:none !important"><optgroup id="st9i2jq8" style="display:none !important"></optgroup></big></th></tt>

                         • <source id="qsj18lr5" style="display:none !important"></source>
                           <col id="mp10at60" style="display:none !important"></col>
                                1. <blockquote id="e0z4js4h" style="display:none !important"></blockquote>

                                  <bdo id="3ts3zqin" style="display:none !important"></bdo><small id="1r4s48kr" style="display:none !important"><font id="gxqtg0ga" style="display:none !important"></font></small>

                                  <label id="p5sl3yk8" style="display:none !important"></label>

                                  • <dfn id="waiflh94" style="display:none !important"></dfn><table id="hn00ed8a" style="display:none !important"><menu id="6to6abe4" style="display:none !important"></menu></table><details id="m93pug99" style="display:none !important"><details id="6m0ijyv0" style="display:none !important"></details><bdi id="k95ox30e" style="display:none !important"><h2 id="e7o225tv" style="display:none !important"></h2></bdi></details><noframes id="6h988nrj" style="display:none !important"><bdo id="7unikvtq" style="display:none !important"></bdo>

                                     Để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, nhất là giảm tổn thất điện năng trên lưới điện trung, hạ áp, Công ty Điện lực (PC) Bắc Kạn triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu giảm tổn thất điện năng từ 0,1% trở lên trong năm 2021.

                                       • <ins id="tpfuhj0j" style="display:none !important"></ins>

                                         <code id="p2jleqon" style="display:none !important"></code>

                                         1. <object id="dce9927y" style="display:none !important"></object>

                                           <meter id="pmh50s4x" style="display:none !important"></meter>

                                           Tổn thất điện năng giảm

                                           <commend id="060t0ffp" style="display:none !important"></commend><dfn id="v36gfo55" style="display:none !important"><form id="xmz0i0m7" style="display:none !important"></form></dfn>

                                           <p id="sevy97ss" style="display:none !important"></p>

                                          • PC Bắc Kạn cho biết, năm 2020 chỉ tiêu tổn thất điện năng toàn Công ty thực hiện giảm còn 5,74%, giảm 0,11% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 0,08% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) giao. Trong đó: Tổn thất trung - hạ thế thực hiện 6,22%, giảm 0,13% so với cùng kỳ năm 2019; tổn thất lưới điện 110kV thực hiện 1,99%, giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2019.

                                           <dd id="2b8z1nih" style="display:none !important"></dd>

                                           PC Bắc Kạn: Nhiều giải pháp giảm tổn thất điện năng
                                           Thực hiện nhiều giải pháp làm giảm tổn thất điện năng

                                           Thực hiện giảm tổn thất điện năng theo kế hoạch 5 năm của EVNNPC giao, bình quân mỗi năm Công ty giảm được gần 0,3%/năm. Đối với lưới điện Công ty quản lý, điện năng tổn thất nhiều nhất là trên lưới điện trung áp, chiếm khoảng 36,3% tỷ trọng tổn thất điện năng toàn Công ty. Tiếp đó là trên lưới hạ áp, chiếm khoảng 32,6% tỷ trọng tổn thất, còn lại tổn thất điện năng lưới điện 110kV, chiếm 31,1%.

                                          • Đáng chú ý, cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp trong những năm qua, tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện trung áp và hạ áp giai đoạn 2016-2020 có chiều hướng giảm. Cụ thể, lưới điện trung áp giảm từ 4,17% (năm 2016) xuống còn 3,28% (năm 2020); lưới điện hạ áp giảm từ 4,51% (năm 2017) xuống còn 4,16% (năm 2020). Đặc biệt, từ năm 2019, lưới điện 110kV được bàn giao từ Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc cho PC Bắc Kạn quản lý và vận hành; theo đó Công ty đã thực hiện giảm tổn thất điện năng lưới điện từ 2,36% (năm 2019) xuống còn 1,99% (năm 2020).

                                           Để thực hiện tốt hơn nữa chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng, nhất là trên lưới điện trung, hạ áp, Công ty tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, như: Kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo giảm tổn thất điện năng các cấp từ Công ty đến các Điện lực, đồng thời nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Đánh giá kết quả hoạt động giảm tổn thất điện năng hàng tháng, tổ chức họp Ban Chỉ đạo giảm tổn thất điện năng định kỳ theo quý.

                                              • Tiếp tục các giải pháp

                                                  <span id="mc01zh80" style="display:none !important"></span>

                                                   <sub id="899adjti" style="display:none !important"></sub>

                                                   <samp id="wbvee9ca" style="display:none !important"></samp><optgroup id="9cnx284b" style="display:none !important"><audio id="gmfx5x1u" style="display:none !important"></audio></optgroup><rt id="6o6b46lr" style="display:none !important"><col id="4l6b7pf0" style="display:none !important"></col><dt id="8vt4n3a3" style="display:none !important"><address id="ep6y3u81" style="display:none !important"></address></dt></rt><summary id="c7okmh7o" style="display:none !important"><commend id="ovwzqp0t" style="display:none !important"></commend><h4 id="7w2ugzoy" style="display:none !important"><table id="cxu9k96o" style="display:none !important"></table></h4><output id="gt2luyu0" style="display:none !important"><track id="9b5xt31t" style="display:none !important"></track><optgroup id="uv8nq9qz" style="display:none !important"><sup id="2jr13eo5" style="display:none !important"></sup></optgroup></output></summary><thead id="e41ge9v0" style="display:none !important"><strike id="aa8q2qxx" style="display:none !important"></strike><legend id="dkj8pfr5" style="display:none !important"><del id="59jnv1s8" style="display:none !important"></del></legend><area id="szpevcf7" style="display:none !important"><ul id="jjlx5kpm" style="display:none !important"></ul></area><strong id="7rwi3zd6" style="display:none !important"><colgroup id="axzmoi36" style="display:none !important"></colgroup></strong></thead>

                                                   Căn cứ vào chỉ tiêu EVNNPC giao và trên cơ sở thực tế của lưới điện, tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật, PC Bắc Kạn đã giao chỉ tiêu cho các điện lực để có mục tiêu thực hiện ngay từ các tháng đầu năm. Từ đó, các đơn vị bám theo kế hoạch đề cương để triển khai, nhằm đạt chỉ tiêu tổn thất điện năng giao.

                                                    Trên cơ sở đó, các điện lực giao chỉ tiêu tổn thất điện năng đến từng đội sản xuất và các đội khoán việc thực hiện chỉ tiêu tổn thất điện năng cho từng cá nhân. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc giám sát kiểm tra thiết bị, đường dây để kịp thời phát hiện và khắc phục khiếm khuyết, hạn chế tối đa sự cố. "Đối với lưới điện 110kV, Công ty tập trung các giải pháp để giảm sự cố do sét đánh trên lưới điện, nhất là ở những điểm thường xảy ra nhiều. Kịp thời dự báo, đánh giá các máy biến áp có khả năng bị quá tải để xây dựng phương án chống quá tải, đảm bảo hoàn thành chương trình chống quá tải, nhất là thời điểm trước mùa nắng nóng trong năm"- lãnh đạo PC Bắc Kạn lưu ý.

                                                    <details id="dth2mss8" style="display:none !important"></details><h2 id="xi5uback" style="display:none !important"><del id="sivv7kkr" style="display:none !important"></del></h2>

                                                     Đối với lưới điện trung áp, hàng tháng căn cứ vào kết quả thực hiện, so sánh với tính toán kỹ thuật, các đơn vị phân tích đường dây có tổn thất điện năng, biến động lớn về tổn thất điện năng và đưa ra phương án xử lý ngay trong các tháng tiếp theo. Đồng thời thực hiện tổng kiểm tra, rà soát các đường dây có tổn thất điện năng trên 5% và các đường dây có chênh lệch tổn thất điện năng trên 0,5% so với tính toán kỹ thuật, từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp xử lý triệt để đối với những đường dây này.

                                                     Cùng với các mục tiêu giảm tổn thất điện năng, giai đoạn 2021-2025, PC Bắc Kạn tiếp tục quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp các đường dây trung áp, các trạm biến áp hạ áp để giảm bán kính cấp điện trung áp, hạ áp.

                                                     <cite id="zrqbrs8p" style="display:none !important"></cite><h2 id="thu8macx" style="display:none !important"><rt id="vj6pbbbp" style="display:none !important"></rt></h2><dl id="za1dpoqn" style="display:none !important"><strike id="3hlynlqo" style="display:none !important"></strike><optgroup id="64fk2pv3" style="display:none !important"><commend id="v01fewm9" style="display:none !important"></commend></optgroup></dl>

                                                      <dt id="wbxp5bf0" style="display:none !important"></dt>

                                                         <meter id="gnf3ydmo" style="display:none !important"></meter>

                                                         	              		

                                                          <details id="dv0n79z3" style="display:none !important"></details><optgroup id="4qef310k" style="display:none !important"><progress id="u9rguviy" style="display:none !important"></progress></optgroup>

                                                           Lan Anh

                                                                 1. <colgroup id="0n3qky5j" style="display:none !important"></colgroup><table id="bq5qj5qf" style="display:none !important"><tfoot id="festi74o" style="display:none !important"></tfoot></table>

                                                                     • <h1 id="q0mo01s6" style="display:none !important"></h1><figure id="xod2njbl" style="display:none !important"><dt id="gymb8ah8" style="display:none !important"></dt></figure><u id="jcbb2wzt" style="display:none !important"><tt id="076yms8r" style="display:none !important"></tt></u><em id="g0ujshfl" style="display:none !important"><p id="4d828wos" style="display:none !important"></p><tt id="fvdstxo2" style="display:none !important"><font id="r9b07x0q" style="display:none !important"></font></tt><object id="i39o9aqu" style="display:none !important"><strike id="dzvthg5l" style="display:none !important"></strike><abbr id="hd1r9ioa" style="display:none !important"><summary id="86ccyk4f" style="display:none !important"></summary></abbr></object></em>

                                                                      <h3 id="v0um5vo0" style="display:none !important"></h3>

                                                                              <tt id="5vqxrl43" style="display:none !important"></tt><pre id="95xl0ctf" style="display:none !important"><var id="q0sl9mvs" style="display:none !important"></var></pre><sup id="nih7yg2c" style="display:none !important"><object id="gg0iw4aa" style="display:none !important"></object></sup><p id="2ivpz2yl" style="display:none !important"><embed id="c8skld4p" style="display:none !important"></embed></p><span id="cht5jgfj" style="display:none !important"><progress id="fh34gkdq" style="display:none !important"></progress><b id="h2e5br70" style="display:none !important"><fieldset id="a7zxy8zi" style="display:none !important"></fieldset></b><tr id="xnvcwg0t" style="display:none !important"><a id="rk48y5hx" style="display:none !important"></a></tr><form id="u7w50uf4" style="display:none !important"><samp id="7exg225a" style="display:none !important"></samp><acronym id="miuh4og6" style="display:none !important"><s id="f2ozhz45" style="display:none !important"></s></acronym><del id="16n1nyyj" style="display:none !important"><optgroup id="1nfedgmc" style="display:none !important"></optgroup><kbd id="nbi8du3z" style="display:none !important"><tfoot id="3iy3keb3" style="display:none !important"></tfoot></kbd></del></form></span><ul id="kysbf5av" style="display:none !important"><table id="0pzqkng4" style="display:none !important"></table><kbd id="jzqq171d" style="display:none !important"><thead id="dea75ym4" style="display:none !important"></thead></kbd><font id="639ll1cd" style="display:none !important"><dd id="ms2lh9dk" style="display:none !important"></dd></font><td id="yzxx8350" style="display:none !important"><s id="y84uixaa" style="display:none !important"></s><samp id="ekzo7onx" style="display:none !important"><fieldset id="iq9csrjv" style="display:none !important"></fieldset></samp><pre id="rd187j9r" style="display:none !important"><rt id="e5pn1ce6" style="display:none !important"></rt></pre></td><i id="wpmbrma5" style="display:none !important"><p id="mq81wt3f" style="display:none !important"></p><form id="fs744jaa" style="display:none !important"><object id="p5871kqj" style="display:none !important"></object></form><blockquote id="9cnyk45o" style="display:none !important"><ul id="t5nxc7m2" style="display:none !important"></ul></blockquote><form id="7jcde12i" style="display:none !important"><dialog id="qm4ti3ah" style="display:none !important"></dialog></form></i></ul>

                                                                              <thead id="9jyf8b96" style="display:none !important"></thead><menu id="ie9wpxfs" style="display:none !important"><thead id="4ycnb0uq" style="display:none !important"></thead></menu>

                                                                               <mark id="adcb9cru" style="display:none !important"></mark><summary id="gfl9y5un" style="display:none !important"><p id="2cphwxan" style="display:none !important"></p></summary><font id="y0lxsdtm" style="display:none !important"><sub id="5fdihaw2" style="display:none !important"></sub><time id="j74fr33m" style="display:none !important"><figcaption id="7gz46fc6" style="display:none !important"></figcaption></time></font><a id="nf6zougk" style="display:none !important"><h5 id="ydu9p369" style="display:none !important"></h5></a>

                                                                               <thead id="b8fwtq6t" style="display:none !important"></thead>

                                                                                  <label id="7rgb16y9" style="display:none !important"></label>

                                                                                       <audio id="6lyx32p3" style="display:none !important"></audio><rt id="h8tfm0ry" style="display:none !important"><dir id="niid8869" style="display:none !important"></dir></rt><tr id="sqk11z1h" style="display:none !important"><ins id="tr812ovk" style="display:none !important"></ins></tr><datalist id="qub96rp4" style="display:none !important"><dialog id="8ne858ph" style="display:none !important"></dialog><div id="m2oatwpi" style="display:none !important"><tfoot id="75un2j2g" style="display:none !important"></tfoot></div><a id="0mgqnzc3" style="display:none !important"><i id="lkfi58op" style="display:none !important"></i></a></datalist><details id="9sgdnoy6" style="display:none !important"><noscrip id="izxp6na7" style="display:none !important"></noscrip></details><h3 id="11mulc63" style="display:none !important"><kbd id="hjf341gw" style="display:none !important"></kbd></h3><u id="sepviej7" style="display:none !important"><thead id="jln26e3w" style="display:none !important"></thead><thead id="p222p2ie" style="display:none !important"><noframes id="5whzt08s" style="display:none !important">

                                                                                           • <del id="4e8v3pal" style="display:none !important"></del>

                                                                                               <tfoot id="5321dpcc" style="display:none !important"></tfoot>

                                                                                                1. <tfoot id="3eh98sqh" style="display:none !important"></tfoot>

                                                                                                     • <i id="7c5limta" style="display:none !important"></i><del id="1okru27s" style="display:none !important"><code id="r0ora2ci" style="display:none !important"></code></del><dialog id="zvf0li6y" style="display:none !important"><canvas id="s7jrbjqb" style="display:none !important"></canvas><var id="0ax89w8s" style="display:none !important"><img id="o2ix39ax" style="display:none !important"></img></var></dialog><optgroup id="o3p06pwg" style="display:none !important"><dt id="v5btolgm" style="display:none !important"></dt></optgroup>
                                                                                                      • webmaps

                                                                                                        1. kèo tỷ lệ bóng đákèo tỷ lệ bóng đá việt namTỷ lệ kèo trực tuyếnTỷ lệ kèo malaysiaty le keo malaysiaty le keoty le keotỷ lệ kèo bóng đá hôm naytruc tiep bong da keo nha caiTỷ lệ bóng đá

                                                                                                          <span id="6sj7t5ev" style="display:none !important"></span><figure id="u73javcw" style="display:none !important"><wbr id="recdodb2" style="display:none !important"></wbr></figure><area id="29ha7ctr" style="display:none !important"><img id="2yvfktu2" style="display:none !important"></img><td id="0f7sh12t" style="display:none !important"><meter id="yxxv0ij7" style="display:none !important"></meter></td></area>